Блог

Сертификат за автентичност

Да си представим, че отиваме до магазина, купуваме храна и си тръгнем без да са ни дали фискален касов бон.

По-късно отиваме и си купуваме кола, но не ни издават талон.

В бъдеще ни се ражда дете и не ни издават акт за раждане. Същото е да отидем в галерия да инвестираме в изкуство и да не получим сертификат за творбата, в която сме инвестирали. Може би прави впечатление, че ползвам думата инвестиция вместо покупка, но истината е, че ние купуваме храна, дрехи и неща за кратка консумация. Една художествена творба не е за кратка консумация, независимо дали ще я притежаваме един ден или цял живот, тъй като тя е създадена за вечността.

Ясно е, че когато Леонардо е завършил „Мона Лиза“ не е имал галерия, която да го представлява, нито самият той е направил сертификат на творбата си, но практиките тогава са били различни, и докато в миналото класическото изкуство е имало по-скоро декоративни функции, в днешно време тези функции са много по-широки и се изискват различни практики, за да могат да бъдат осъществени.

Една от тези практики е издаването на „Сертификат“, който позволява да се осъществява инвестирането в предмети на изкуството, а и неговото наличие или липса пряко касае цената на художественото произведение. Проблемът, с който се сблъсквам всеки път, когато реша да инвестирам във фотография, е незнанието или несигурността как да се създаде сертификат за произведение, създадено чрез медията на фотографията, независимо дали тя е аналогова или цифрова.

„Сертификатът“ или „Сертификат за автентичност“ е документ, който колекционерът или собственикът на дадена творба трябва да притежава и да прилага като доказателство за истинността и автентичността на притежаваното от него произведение. Творбата не престава да бъде творба ако липсва сертификата за автентичност, но губи стойност и доверие (това на инвеститорите) за един художник. Имайки сертификат творбата се продава много по-лесно.

Много художници ползват сертификата за автентичност като средство за добавяне на фактическа информация за произведението си, както и да докажат неговата оригиналност. Сертификатите съдържат информация за името на автора, името на творбата, медията или техниката, дата, подпис и други, които помагат на инвеститора в художествени произведения да се чувства по-комфортно при взимането на решения за желаната от него инвестиция.

Повечето сертификати за автентичност притежават една основна информация и разликите идват от описанията и характеристиките на различните медии. Една картинна живопис по-трудно би имала тираж в същия вид медия, но при една литография или фотография тиражът задължително трябва да се посочи, тъй като цената за уникат е една, за тираж е друга, за проба на артиста (на английски „Artist’s Proof A.P.” или на френски „épreuve d'artistе E.A.”) е трета и за лимитирана серия е четвърта.

Сертификат за автентичност на фотографски творби:

Изображение на творбата (не е задължително);

Име на Творбата (в редкия случай, когато няма име се пише „Без име“);

Име на твореца;

Медия или техника, в която е отпечатана творбата (например: Ламбда принт, бонд, етал-бонд, кристал-бонд);

Големина (Височина на широчина);

Рамкиране и паспартиране (размерите на паспартуто и рамката, ако притежават такава);

Дата на създаване;

Място на създаване (държава, в която е създадена творбата);

Тираж (Уникат или 2/5+1А.Р. или Е.А, което означава 2 копия от общо 5 плюс едно авторско копие. Когато е само А.Р. е самото авторско копие. Или L.E 57/200, което означава че копието е петдесет и седмото от лимитирана серия от двеста копия.);

Регистрационен номер (ползването на такъв уникален код или номер помага при воденето на регистри за продадени творби);

Подпис и дата с мастило;

Добавете информация за връзка (адрес, телефон, електронна поща, интернет страница). Добра идея е да включите и интернет адрес, където може да се види творбата за бъдещи удостоверения от кого, къде и кога е създадена творбата;

Посочете, че всички авторски права се запазват за автора, и че творбата не може да се репродуцира без негово разрешение;

Мастилен печат на автора или галерията върху подписа;

При желание може да се добави допълнителна информация за това къде е излагана или къде има публикации за творбата;

Добавете и инструкции за опазване на творбата. (например: не излагайте творбата на флуоресцентна светлина или на пряка слънчева светлина, както и в места с висока влажност и в нормална стайна температура – 18-24 градуса по целзий)

Възможни проблеми.

Основен проблем с тези документи е лесното им фалшифициране. Да се направи фалшификат с подправен подпис е много лесно в днешно време. В миналото има много случаи с подправени документи от галеристи и творци. Например в един период от живота си Дали е продавал подписа си върху вече нарисувани картини за 100 американски долара. Когато това се разбра, се наложи да се изследват всичките му картини за удостоверяване на автентичността им, за да се отделят истинските от фалшификатите. Затова аз препоръчвам да се посочва колкото се може повече фактология за творбата, както и отличителни знаци в творбата и самия сертификат.

Може да звучи прекалено, но на практика се използват както мастилен печат така и релефен, подписи и текстове със симпатично (невидимо) мастило, специални видове хартия, все едно правите банкнота, като целта е творбата да стане възможно най-трудна за фалшифициране.

Сертификатът може да се набере на компютърна програма и в зависимост от нея може да има и шаблони за това с или без рамки за отпечатване. Не използвайте обикновена 80 грамова хартия. Представете си, че трябва да направите банкнота, която по възможност да е трудна за фалшифициране, но и да е лесно разпознаваема за Вас в случай на нужда.

Общоприето е също така сертификатът да е залепен като лепенка отзад на творбата или с печат върху рамката, но един допълнителен сертификат на хартия никога не е излишен и дава достоверност на артефакта, което го прави по-лесно продаваем за инвеститорите, не забравяйте, че под инвеститори имам предвид купувачи, а без тях търговията с предмети на изкуството нямаше да съществува.

Що се отнася до старите творби без сертификати, трябва да се наеме специалист, който да удостовери автентичността на творбата и да издаде сертификат.

Алберто Стайков

Пример: Свалете файла в PDF

Връзки с нас

Log in